Vi hjälper till med

Forn­läm­ningar,
arkeo­logi och
kultur­miljö

Runsten
Välkommen till

Arkea kulturmiljö

Vi utför alla former av uppdrag som involverar arkeologi och rådgivning i förhållande till fornlämningar och kulturmiljölagen.

Från byggande av en ny kraftledning till om du har en fornlämning på tomten. Vi kan branschen, vi kan processen och vi kan hjälpa er oavsett i vilket skede ni är i byggprocessen.

Tove Stjärna och Åke Johansson

Ägare

Våra tjänster

Förstudier, utredningar, besiktningar, kontroller och utmärkning.

Vi stöder er genom tillståndsprocesser.

Kulturmiljöanalyser, kulturmiljöutredningar och MKB-arbeten.

Scroll to top