Tillståndshantering

enligt kulturmiljölagen (KML)

Tillståndshantering enligt kulturmiljölagen (KML)

Vid exploatering är det upp till den som ska bygga att se till att inga fornlämningar finns i närheten och kan komma till skada. Vi hjälper till med att ta reda på detta och krävs det tillstånd hjälper vi till med ansökan till Länsstyrelsen och vi fungerar som stöd genom hela processen. Vi har mycket stor erfarenhet av att arbeta gentemot kulturmiljölagen och stor insikt i den arkeologiska processen.

Scroll to top