Samhällsbyggnad

Kulturmiljöanalyser, kulturmiljöutredningar och MKB-arbeten

Samhällsbyggnad

Vi har ett brett kontaktnät och arbetar tätt med bland annat byggnadsantikvarier vilket gör att vi förutom frågor gällande arkeologi och fornlämningar även göra större analyser inför t.ex. översikts- och detaljplaner. Vi utför bland annat kulturmiljöanalyser, kulturmiljöutredningar och MKB-arbeten. Vi har även god erfarenhet av att göra bedömning av påverkan på riksintressen för kulturmiljövården.

Scroll to top